Klachtenregeling
Schaakvereniging Zwijndrecht is zich ervan bewust dat het werken met kinderen potentieel delicaat kan zijn.
Wij onderschrijven dan ook volledig het beleid van de KNSB in deze zoals verwoord in het Handboek onder
 
Tuchtreglementen, Klachtenregeling, Seksuele Intimidatie en Doping”.

Klachten van kinderen dan wel ouders van kinderen kunnen gemeld worden bij één van de bestuursleden zoals vermeld op deze site.