SCORETABELLEN 2016-2017              PERIODE 3
Groep Naam Start
rating
21 22 23 24 25 26 27 28 Pt
incl
vrij
Pa
incl
vrij
 Pt
vrij 
Pa
vrij
Pt
 excl
vrij
Pa
excl
vrij
% E Aan-
we
zig
Kolom1 A W R V LEGENDA
A Marcel den Boer 1695 1,0 1,0 R A A 0,5 A A 2,5 3     2,5 3 83% 1 4 1 4 2 1 0   Uit competitie
A Timon de Geus 1528 A 0,0 R 1,0 1,0 0,5 A 1,0 3,5 5     3,5 5 70% 1 6 1 2 3 1 1 A Afgemeld
A Kees van 't Hoff 1621 0,5 0,0 R 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 5,0 7 1,0 1 4,0 6 67% 1 8 1 0 4 2 1 1 Vrije ronde
A Bert Broerse 1320 1,0 A 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 5,0 7 1,0 1 4,0 6 67% 0 7 1 1 5 0 2 R Extern gesp - RSB
A Bas Nugteren 1563 0,5 1,0 R 0,5 1,0 0,5 A 0,0 3,5 6     3,5 6 58% 1 7 1 1 2 3 1 Telt niet mee voor 
A Gert-Jan den Heeten 1343 A A 1,0 0,0 0,0 1,0 A 0,0 2,0 5     2,0 5 40% 0 5 1 3 2 0 3 punten en percentage,
A Teus Slotboom 1545 0,0 1,0 R 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 3,0 7 1,0 1 2,0 6 33% 1 8 1 0 3 0 4 wel voor aantal partijen
A Frank Stoute 1574 0,5 A R 0,5 A A A A 1,0 2     1,0 2 50% 1 3 0 5 0 2 0
B Wim van Vliet 1386 0,5 A R 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 3,5 6 2,0 2 1,5 4 38% 1 7 1 1 3 1 2
B Aiad Baker 1193 0,0 1,0 0,0 A 0,0 1,0 A 0,0 2,0 6 1,0 1 1,0 5 20% 0 6 1 2 2 0 4
B DaniŽl Schot 1200 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 A A 1,0 2,0 6 1,0 1 1,0 5 20% 0 6 1 2 2 0 4
B Rai Syal 1359 A 0,0 A A 1,0 A A 1,0 2,0 3     2,0 3 67% 0 3 0 5 2 0 1
B Patrick Poots 1328 A 1,0 A A A A A A 1,0 1 1,0 1 0,0 0 0% 0 1 0 7 1 0 0
B Jacques van de Wetering 1300 A A A A A A A A 0,0 0     0,0 0 0% 0 0 0 8 0 0 0
B Hans Verloop 1148 A A A A A A A A 0,0 0     0,0 0 0% 0 0 0 8 0 0 0

 

SCORETABELLEN 2016-2017              PERIODE 2
Groep Naam Start
rating
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Pt
incl
vrij
Pa
incl vrij
 Pt
vrij 
Pa
vrij
Pt
 excl vrij
Pa
excl vrij
% E Aan-
we
zig
Kolom1 A W R V LEGENDA
A Kees van 't Hoff 1621 1,0 1,0 A 1,0 0,5 R A 1,0 0,0 1,0 5,5 7     5,5 7 79% 1 8 1 2 5 1 1   Uit competitie
A Teus Slotboom 1545 A 0,0 0,0 1,0 1,0 R 1,0 A 1,0 1,0 5,0 7     5,0 7 71% 1 8 1 2 5 0 2 A Afgemeld
A Bas Nugteren 1563 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 A A 1,0 0,0 0,0 5,0 8 1,0 1 4,0 7 57% 0 8 1 2 5 0 3 1 Vrije ronde
A Bert Broerse 1320 1,0 1,0 0,0 1,0 0,5 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 6,5 10 2,0 2 4,5 8 56% 0 10 1 0 6 1 3 R Extern gesp - RSB
A Rai Syal 1359 0,0 A 0,0 A 1,0 R A 1,0 0,0 0,5 2,5 6     2,5 6 42% 1 7 1 3 2 1 3 Telt niet mee voor 
A Patrick Poots 1328 A A 1,0 0,0 0,0 R 0,0 0,0 1,0 A 2,0 6     2,0 6 33% 1 7 1 3 2 0 4 punten en percentage,
A Frank Stoute 1574 1,0 A A 1,0 A R A A A A 2,0 2     2,0 2 100% 1 3 0 7 2 0 0 wel voor aantal partijen
A Timon de Geus 1528 A A A A A A A 1,0 A 0,0 1,0 2     1,0 2 50% 0 2 0 8 1 0 1
B Wim van Vliet 1386 1,0 1,0 1,0 0,0 A R 1,0 1,0 1,0 0,5 6,5 8 2,0 2 4,5 6 75% 1 9 1 1 6 1 1
B Gert-Jan den Heeten 1343 0,0 A 1,0 A A 1,0 A 0,0 1,0 1,0 4,0 6     4,0 6 67% 0 6 1 4 4 0 2
B DaniŽl Schot 1200 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 2,0 10     2,0 10 20% 0 10 1 0 2 0 8
B Aiad Baker 1193 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 A 0,0 0,0 0,0 A 1,0 8 1,0 1 0,0 7 0% 0 8 1 2 1 0 7
B Marcel den Boer 1695 A A A A A R 1,0 A A A 1,0 1     1,0 1 100% 1 2 0 8 1 0 0
B Jacques van de Wetering 1300     1,0 0,0 0,0           1,0 3     1,0 3 33% 0 3 0 0 1 0 2
B Hans Verloop 1148 A A A A A A A A A A 0,0 0     0,0 0 0% 0 0 0 10 0 0 0

 

SCORETABELLEN 2016-2017              PERIODE 1
Groep Naam Start
rating
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pt
incl
vrij
Pa
incl
vrij
 Pt
vrij 
Pa
vrij
Pt
excl
vrij
Pa
excl
vrij
% E Aan-
we
zig
Kolom1 A W R V LEGENDA
A Kees van 't Hoff 1621 1,0 1,0 R 1,0 1,0 1,0 0,5 A R 1,0 6,5 7 1,0 1 5,5 6 92% 2 9 1 1 6 1 0   Uit competitie
A Bas Nugteren 1563 0,5 1,0 R 0,5 0,0 1,0 A 1,0 1,0 1,0 6,0 8 1,0 1 5,0 7 71% 1 9 1 1 5 2 1 A Afgemeld
A Teus Slotboom 1545 0,0 1,0 R A A 0,0 1,0 1,0 R 1,0 4,0 6     4,0 6 67% 2 8 1 2 4 0 2   Vrije ronde
A Rai Syal 1359 0,0 1,0 R 1,0 A 1,0 1,0 0,0 R A 4,0 6 1,0 1 3,0 5 60% 2 8 1 2 4 0 2 R Extern gesp - RSB
A Frank Stoute 1574 1,0 A R A A A 0,5 0,0 R A 1,5 3     1,5 3 50% 2 5 1 5 1 1 1 Telt niet mee voor 
A Wim van Vliet 1386 0,5 0,5 R A 0,0 1,0 0,0 A R 0,0 2,0 6 1,0 1 1,0 5 20% 2 8 1 2 1 2 3 punten en percentage,
A Marcel den Boer 1695 1,0 0,5 A A A A A A R 0,0 1,5 3     1,5 3 50% 1 4 0 6 1 1 1 wel voor aantal partijen
A Timon de Geus 1528 A A A A A A A A A A 0,0 0     0,0 0 0% 0 0 0 10 0 0 0
B Patrick Poots 1328 1,0 0,0 R 0,5 1,0 0,0 1,0 A R 0,5 4,0 7     4,0 7 57% 2 9 1 1 3 2 2
B Bert Broerse 1320 1,0 0,5 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 A 4,5 9     4,5 9 50% 0 9 1 1 4 1 4
B Gert-Jan den Heeten 1343 0,0 0,5 A 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 3,5 9     3,5 9 39% 0 9 1 1 3 1 5
B Aiad Baker 1193 0,0 0,0 A A A A 1,0 0,0 0,0 1,0 2,0 6     2,0 6 33% 0 6 1 4 2 0 4
B DaniŽl Schot 1200 0,0 0,0 0,0 A A 0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 1,5 8     1,5 8 19% 0 8 1 2 1 1 6
B Hans Verloop 1148 A A A A A A A A A A 0,0 0     0,0 0 0% 0 0 0 10 0 0 0

 

CROSSTABEL  2016-2017          
  1 partij
  2 partijen
  3 partijen
  4 partijen
  5 partijen
  6 partijen
Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   Pt Pa Perc D 0 R C
1 A,A,A Kees van 't Hoff 1621   2 3 2,5 1 1   2 1   0 1 0,5 1   2 17,0 21 79% 8 2 4 1
2 A,A,A Bas Nugteren 1563 0   1 2 1 2 1 1,5 1 1 0,5 0,5 1     2 14,5 22 63% 8 2 2 1
3 A,A,A Teus Slotboom 1545 1 1   1 2 2   1 1 1 1   0     1 12,0 20 58% 9 1 4 1
4 B,A,A Bert Broerse 1320 0,5 1 2   1 1 1 0 3 2 0,5 1 0     3 16,0 26 57% 11 3 1 1
5 A,A,B Rai Syal 1359 0 0 0 1   1 1,5 1 2         1   1 8,5 15 54% 5 1 3 1
6 B,B,A Gert-Jan den Heeten 1343 0 1 0 1 0   1,5 0 3 2   0 1       9,5 20 48% 9 0 1 1
7 A,B,B Wim van Vliet 1386   1   0 1,5 1,5   0 2 1   0       5 12,0 20 47% 7 5 4 1
8 B,A,B Patrick Poots 1328 0 0,5 0 1 0 1 1   0,5 2           1 7,0 14 46% 4 1 3 1
9 B.B,B DaniŽl Schot 1200 0 0 0 0 0 0 0 1,5   3 0 0 0     1 5,5 24 20% 11 1 1 1
10 B.B,B Aiad Baker 1193   0 0 0   0 1 0 2   0   0 0   2 5,0 20 17% 8 2 1 1
11 A,B,A Marcel den Boer 1695 1 0,5 1 0,5         1 1             5,0 7 71% 1 0 3 0
12 A,A,A Frank Stoute 1574 1 0,5   0   1 1   1                 4,5 7 64% 1 0 3 0
13 A,A,A Timon de Geus 1528 0,5 0 1 1   0     1 1               4,5 7 64% 0 1 0
14 B,B,B Jacques van de Wetering 1300 0       0         1               1,0 3 33% 0 0 0
15 B,B,B Hans Verloop 1148                                   0,0 0 0% 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 

RATING STIJGING
TPR - RANGLIJST
Vlgnr Groep Naam TPR Start Rating  
  Per P1/2/3   na R28   na R28 Verschil
1 A Kees van 't Hoff 1696 1621 1655 34
2 A Marcel den Boer 1643 1695 1684 -11
3 A Frank Stoute 1575 1574 1571 -3
4 A Teus Slotboom 1542 1545 1533 -12
5 A Bas Nugteren 1534 1563 1547 -16
6 A Timon de Geus 1531 1528 1531 3
7 B Bert Broerse 1482 1320 1420 100
8 A Rai Syal 1418 1359 1383 24
9 B Gert-Jan den Heeten 1372 1343 1370 27
10 B Patrick Poots 1351 1328 1334 6
11 A Wim van Vliet 1326 1386 1358 -28
12 B Jacques van de Wetering 1243 1300 1294 -6
13 B Hans Verloop 1148 1148 1148 0
14 B DaniŽl Schot 1112 1200 1150 -50
15 B Aiad Baker 1065 1193 1125 -68