Clubcompetitie 2013-2014
Stand na ronde 35 van 30 mei

 

Ranglijst Interne competitie 2013-2014
cyclus 3 na ronde 35 seizoen 13/14
Nr Voornaam Naam Perc. Score WP Gesp. IntExt Oneven W-Z Rating TPR
01 (A,A,A) Kees van 't Hoff 76 21,5 617,0 27 32 1 -1 1706 1726
02 (A,A,A) Robert Goedegebuur 68 14,0 600,5 19 24 1 1 1690 1694
03 (A,B,B) Piet van Rijs 63 17,0 600,0 27 30   -1 1602 1572
04 (A,B,A) Coen Dortmond 59 16,5 589,0 28 32   -2 1579 1569
05 (A,A,A) Jaap Euser 58 14,0 637,0 24 29   0 1540 1593
06 (B,B,B) Stijn Berghout 57 12,0 604,0 21 26   1 1458 1469
07 (B,A,A) Teus Slotboom 54 15,0 602,0 26 31 1 0 1407 1491
08 (A,A,B) Bas Nugteren 47 9,5 536,5 18 24 1 2 1502 1412
09 (B,B,B) Wim van Vliet 45 9,5 405,5 19 28 1 1 1337 1372
10 (B,B,B) Patrick Poots 44 7,0 589,0 16 21   -2 1338 1357
11 (B,B,B) Bert Broerse 39 11,0 550,5 23 28 2 -1 1330 1323
12 (B,B,B) Aiad Baker 31 6,0 531,0 16 16 1 2 1190 1253
13 (B,B,B) Arie Huisman 31 10,0 535,5 29 31 1 -1 1259 1247
14 (B,B,B) Antoine Oomen 17 5,0 481,5 24 28 1 2 1169 1131
15 (B,B,B) Stefan Rijshouwer 100 1,0 653,5 1 3   1 1202 1565
16 (A,A,A) Marcel den Boer 90 4,5 645,5 5 7   -1 1695 1854
17 (B,A,A) Gert-Jan den Heeten 61 5,5 638,5 9 13   1 1432 1551
18 (A,A,A) Frank Stoute 54 7,5 598,0 12 15 1 0 1608 1564
19 (A,A,A) Hans Nunnikhoven 54 6,5 594,0 12 13   -2 1730 1567
20 (-,-,B) Gerjo Euser 40 2,0 177,5 5 5   -1 1222 1321
21 (-,-,B) Timon de Geus 30 1,5 69,5 5 5   1 1279 1169
22 (-,B,B) Mohammed Benzakour 13 0,5 354,5 4 4   0 1258 1014
23 (B,B,B) Hans Chia - 0,0 612,5   0   0 1255 1255
24 (B,B,B) JingMing Chia - 0,0 612,5   0   0 1195 1195
25 (A,A,A) Marcel Oostrom - 0,0 612,5   0   0 1495 1495
26 (A,A,A) Roland van Keeken - 0,0 544,5   3   0 1756 1756
27 (-,-,B) Kayen Bakthiar 0 0,0 170,0 1 1   1 1185 826
28 (-,-,B) Martijn van Wingerden 0 0,0 165,0 1 1   -1 1376 849

 

Clubcompetitie 2013-2014
Eindstand na ronde 24 van 7 maart

Ranglijst Interne competitie 2013-2014
cyclus 2 na ronde 24 seizoen 13/14
Nr Voornaam Naam Perc. Score WP Gesp. Oneven Vrij Regl.W Regl.V W-Z Rating TPR
01 (A,A) Kees van 't Hoff 74 13,5 309,5 17 1     0 -1 1701 1730
02 (A,A) Jaap Euser 68 11,5 304,0 17       0 1 1562 1668
03 (A,A) Robert Goedegebuur 67 10,0 308,0 15       0 1 1682 1676
04 (A,B) Coen Dortmond 63 12,5 268,0 20       0 0 1585 1573
05 (A,A) Hans Nunnikhoven 59 7,0 296,0 11   1   0 -1 1771 1613
06 (A,A) Frank Stoute 56 4,5 268,0 8       0 -2 1621 1596
07 (B,A) Gert-Jan den Heeten 56 4,5 265,0 8       0 0 1399 1491
08 (B,A) Teus Slotboom 55 10,5 294,5 19       0 -1 1386 1521
09 (A,A) Bas Nugteren 55 6,5 255,5 11   1   0 1 1553 1453
10 (B,B) Wim van Vliet 54 12,0 281,5 12 1 8 1 0 2 1363 1452
11 (B,B) Stijn Berghout 54 7,0 281,5 13       0 1 1446 1427
12 (A,B) Piet van Rijs 53 9,5 262,5 18       0 2 1560 1477
13 (B,B) Patrick Poots 50 5,0 256,0 10       0 -2 1343 1368
14 (B,B) Aiad Baker 45 5,5 274,0 9 1     1 -1 1205 1406
15 (B,B) Bert Broerse 26 7,0 246,0 17 2 1   0 -1 1297 1236
16 (B,B) Antoine Oomen 17 4,5 226,5 18 1 1   0 2 1203 1141
17 (B,B) Arie Huisman 15 4,5 237,0 20 1 1   0 0 1175 1116
18 (A,A) Marcel den Boer 90 4,5 320,0 5       0 -1 1683 1847
19 (-,B) Mohammed Benzakour 13 0,5 113,5 4       0 0 1272 1001
20 (B,B) Stefan Rijshouwer - 0,0 312,0         0 0 1187 1187
21 (B,B) Hans Chia - 0,0 288,0         0 0 1255 1255
22 (B,B) JingMing Chia - 0,0 288,0         0 0 1195 1195
23 (A,A) Marcel Oostrom - 0,0 288,0         0 0 1495 1495
24 (A,A) Roland van Keeken - 0,0 264,5         0 0 1756 1756


Clubcompetitie 2013-2014
Eindstand na ronde 12 van 29 november

Ranglijst Interne competitie 2013-2014
cyclus 1 na ronde 11 seizoen 13/14
Nr Voornaam Naam Perc. Score WP Gesp. Oneven Vrij Regl.W Regl.V W-Z Rating TPR
01 (A) Marcel den Boer 100 2,0 63,0 2 0 0 0 0 0 1664 1724
02 (A) Kees van 't Hoff 94 8,5 74,5 8 1 0 0 0 -2 1721 1848
03 (A) Robert Goedegebuur 71 5,0 72,0 7 0 0 0 0 -1 1688 1698
04 (A) Jaap Euser 69 5,5 70,0 8 0 0 0 0 0 1535 1665
05 (B) Teus Slotboom 69 5,5 69,5 8 0 0 0 0 0 1380 1684
06 (A) Frank Stoute 63 2,5 54,0 4 0 0 0 0 0 1619 1538
07 (A) Hans Nunnikhoven 60 3,0 60,5 5 0 0 0 0 -1 1797 1621
08 (B) Patrick Poots 60 3,0 59,0 5 0 0 0 0 1 1345 1408
09 (B) Gert-Jan den Heeten 58 3,5 62,5 6 0 0 0 0 0 1390 1473
10 (B) Stijn Berghout 58 3,5 61,5 6 0 0 0 0 0 1446 1406
11 (A) Coen Dortmond 50 4,5 54,5 9 0 0 0 0 1 1546 1413
12 (A) Bas Nugteren 50 2,5 51,0 5 0 0 0 0 -1 1572 1477
13 (A) Piet van Rijs 44 4,0 59,5 9 0 0 0 0 1 1575 1456
14 (B) Wim van Vliet 36 4,0 57,0 6 0 3 1 0 0 1326 1305
15 (B) Aiad Baker 25 1,0 57,5 3 0 0 0 1 -1 1167 1354
16 (B) Antoine Oomen 22 2,0 50,5 9 0 0 0 0 1 1233 1203
17 (B) Bert Broerse 19 2,5 49,5 8 1 0 0 0 2 1310 1215
18 (B) Arie Huisman 10 1,0 52,0 10 0 0 0 0 0 1193 1121
19 (B) Stefan Rijshouwer - 0,0 66,0 0 0 0 0 0 0 1187 1187
20 (B) Hans Chia - 0,0 60,5 0 0 0 0 0 0 1255 1255
21 (B) JingMing Chia - 0,0 60,5 0 0 0 0 0 0 1195 1195
22 (A) Marcel Oostrom - 0,0 60,5 0 0 0 0 0 0 1495 1495
23 (A) Roland van Keeken - 0,0 55,0 0 0 0 0 0 0 1756 1756


SCORETABELLEN 2013-2014              PERIODE 3
GROEP A PRIJS TPR Start 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Pt Pa  Vrij  Pa Pt Pa % R A W R V LEGENDA
na R24 Rating                          
1 (A,A,A) Kees van 't Hoff P1A 1730 1694 R 1 1 1 0 1 1 0,5 1 1 0,5 8,0 10     8,0 10 80% 1 0 7 2 1 0 Uit competitie
2 (A,A,A) Robert Goedegebuur 1676 1686 R A 1 A A A A 0,5 1 0,5 1 4,0 5 1,0 1 3,0 4 75% 1 5 3 2 0 A Afgemeld
3 (A,B,A) Coen Dortmond 1573 1579 R 1 0,5 0 0,5 0 0,5 A 1 0,5 A 4,0 8     4,0 8 50% 1 2 2 4 2 1 Vrije ronde
4 (B,A,A) Teus Slotboom P1B 1521 1311 A 1 A 0 1 0 1 0,5 1 0 A   4,5 8 1,0 1 3,5 7 50% 0 3 4 1 3 R Extern gesp - RSB
5 (A,A,A) Frank Stoute 1596 1627 A 1 0,5 0,5 A A A 0,5 A 0,5 A   3,0 5 1,0 1 2,0 4 50% 0 6 1 4 0 Telt niet mee voor 
6 (A,A,A) Jaap Euser P2A 1668 1505 0 0 A 0,5 0,5 A A 0,5 A 1 0   2,5 7     2,5 7 36% 0 4 1 3 3 punten en percentage,
7 (B,A,A) Gert-Jan den Heeten 1491 1378 1 A A A A A A A A A A   1,0 1     1,0 1 100% 0 10 1 0 0 wel voor aantal partijen
8 (A,A,A) Hans Nunnikhoven 1613 1821 A 0 A A A A A A A A A 0,0 1     0,0 1 0% 0 10 0 0 1
9 (A,A,A) Marcel den Boer 1847 1661 R A A A A A A A A A A   0,0 0     0,0 0 0% 1 10 0 0 0
10 (A,A,A) Roland van Keeken 1756 1756 A A A A A A A A A A A 0,0 0     0,0 0 0% 0 11 0 0 0
11 (A,A,A) Marcel Oostrom 1495 1495 A A A A A A A A A A A 0,0 0     0,0 0 0% 0 11 0 0 0
GROEP B PRIJS TPR Start 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Pt Pa  Vrij  Pa Pt Pa % R A W R V
na R24 Rating                                
1 (A,B,B) Piet van Rijs 1477 1606 R 0,5 1 1 1 1 1 0,5 1 0,5 A 7,5 9     7,5 9 83% 1 1 6 3 0
2 (B,B,B) Bert Broerse 1236 1328 1 0,5 1 A 1 1 A 0 A A A 4,5 6     4,5 6 75% 0 5 4 1 1
3 (B,B,B) Arie Huisman 1116 1213 0 1 0 1 A 1 1 1 0 A 1 6,0 9     6,0 9 67% 0 2 6 0 3
4 (B,B,B) Stijn Berghout 1427 1451 R 1 0 1 A 1 0 A 1 0,5 0,5 5,0 8     5,0 8 63% 1 2 4 2 2
5 (-,-,B) Gerjo Euser 1200   1 0 A 0 A A 1 0 A A   2,0 5     2,0 5 40% 0 5 2 0 3
6 (A,A,B) Bas Nugteren 1453 1586 R 0 1 0 A 0 A 1 0 0,5 1 3,5 8 1,0 1 2,5 7 36% 1 2 3 1 4
7 (B,B,B) Patrick Poots 1368 1336 R 0 A 1 1 A 0 0 0 A A 2,0 6     2,0 6 33% 1 4 2 0 4
8 (-,-B) Timon de Geus 1300             0 0 0 1 0,5   1,5 5     1,5 5 30% 0 0 1 1 3
9 (B,B,B) Wim van Vliet P2B 1452 1331 R A 0 A 0 0 0,5 1 A 0 A 1,5 6     1,5 6 25% 1 4 1 1 4
10 (B,B,B) Antoine Oomen 1141 1241 A A A 0 0 0 1 A A 0 0 1,0 6     1,0 6 17% 0 5 1 0 5
11 (B,B,B) Aiad Baker   1406 1153 A A A 0 0 A 0 0 0 A 0,5   0,5 6     0,5 6 8% 0 5 0 1 5
12 (B,B,B) Stefan Rijshouwer 1187 1187 A A A A 1 A A A A A   1,0 1     1,0 1 100% 0 9 1 0 0
13 (-,-,B) Martijn van Wingerden 1400   0 A A A A A A A A A 0,0 1     0,0 1 0% 0 9 0 0 1
14 (-,-,B) Kayen Bakthiar 1200   0 A A A A A A A A A 0,0 1     0,0 1 0% 0 9 0 0 1
15 (B,B,-) Hans Chia 1255 1255                       0,0 0     0,0 0 0% 0 0 0 0 0
16 (B,B,-) JingMing Chia 1195 1195                       0,0 0     0,0 0 0% 0 0 0 0 0
17 (-,B,B) Mohammed Benzakour 1001 1300 A A A                 0,0 0     0,0 0 0% 0 3 0 0 0

 

 

SCORETABELLEN 2013-2014              PERIODE 2
GROEP A Rating na R12 Start 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Pt Pa  Vg/o  Pa Pt Pa % R A W R V LEGENDA
1 Jaap Euser 1535 1505 1 R2 0,5 0,5 0,5 1 A 0 R1 1 0,5 1 6,0 9     6,0 9 67% 2 1 3 4 1 0 Uit competitie
2 Robert Goedegebuur 1688 1686 0 1 A 1 BK 1 A 0 R1 1 0 1 5,0 8     5,0 8 63% 2 2 4 0 3 A Afgemeld
3 Bas Nugteren 1572 1586 A R2 A 0 1 1 0,5 A 1 0 R2 A 3,5 6     3,5 6 58% 2 3 3 1 2 R Extern gesp - RSB
4 Hans Nunnikhoven 1797 1821 1 0 A A A 0,5 A A 0,5 A 0,5 1   3,5 6     3,5 6 58% 0 6 1 3 1 1 Vrije ronde
5 Kees van 't Hoff 1721 1694 0 0 0,5 A BK 1 0,5 1 R1 0 1 1 5,0 9     5,0 9 56% 2 1 3 2 3 0,5 Vrijgesteld, telt niet mee voor percentage
6 Teus Slotboom 1380 1311 0 R2 0 0 1 0 1 1 0,5 1 0,5 0   5,0 11     5,0 11 45% 1 0 4 2 4 wel voor aanwezigheid
7 Marcel den Boer 1664 1661 A 1 A A A A A 1 A A A 0,5 2,5 3     2,5 3 83% 0 9 2 0 0
8 Frank Stoute 1619 1627 A 0,5 A A 0,5 A 0,5 A R1 A 0,5 A 2,0 4     2,0 4 50% 1 6 0 4 0
9 Gert-Jan den Heeten 1390 1378 A R2 A A 1 0 A A A A R2 A 1,0 2     1,0 2 50% 2 7 1 0 1
10 Roland van Keeken 1756 1756 A A A A BK A A A R1 A A A 0,0 0     0,0 0 0% 2 9 0 0 0
11 Marcel Oostrom 1495 1495 A A A A A A A A A A A A 0,0 0     0,0 0 0% 0 11 0 0 0
GROEP B Rating na R12 Start 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Pt Pa  Vg/o  Pa Pt Pa % R A W R V
1 Wim van Vliet 1326 1331 1 0,5 A 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 0 7,5 11 3,0 5 4,5 6 75% 0 1 5 5 0
2 Coen Dortmond 1546 1579 1 0,5 0,5 1 0,5 0 1 1 R1 1 1 0,5 8,0 11   8,0 11 73% 1 0 6 3 1
3 Piet van Rijs 1575 1606 A 1 0,5 1 1 0 A 1 R1 0 0 1 5,5 9   5,5 9 61% 1 2 4 1 3
4 Aiad Baker 1167 1153 A 1 A 0,5 A 1 0 1 0 1 A A 4,5 7 1,0 1 3,5 6 58% 0 4 4 1 2
5 Stijn Berghout 1446 1451 A R2 1 0,5 0 0,5 A 0 1 0,5 A A 3,5 7   3,5 7 50% 1 3 2 3 2
6 Bert Broerse 1310 1328 1 R2 1 0 0,5 0 1 0 0 0,5 R2 0   4,0 10 1,0 1 3,0 9 33% 2 0 3 2 4
7 Arie Huisman 1193 1213 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 R2 0 3,0 11 1,0 1 2,0 10 20% 1 0 3 0 7
8 Antoine Oomen 1233 1241 0 0,5 A 0,5 0 0 0 0 1 0 R2 0   2,0 10 1,0 1 1,0 9 11% 1 1 1 2 6
9 Patrick Poots 1345 1336 0 R2 1 A A A A 0 1 0 R2 A   2,0 5     2,0 5 40% 2 4 2 0 3
10 Mohammed Benzakour 1300 0 0,5 A 0 0 A A A A A A A   0,5 4   0,5 4 13% 0 7 0 1 3
11 Stefan Rijshouwer 1187 1187 A R2 A A A A A A A A A A   0,0 0   0,0 0 0% 1 10 0 0 0
12 Hans Chia 1255 1255 A A A A                   0,0 0   0,0 0 0% 0 4 0 0 0
13 JingMing Chia 1195 1195 A A A A                   0,0 0     0,0 0 0% 0 4 0 0 0


SCORETABELLEN 2013-2014              PERIODE 1
GROEP A Start 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pt Pa  Vg/o  Pa Pt Pa % R A W R V LEGENDA
1 A Kees van 't Hoff 1694 1 1 A 1 R1 1 1 1 0,5 1 1 R1 8,5 9 1,0 1 7,5 8 94% 2 1 8 1 0 0 Uit competitie
2 A Robert Goedegebuur 1686 0,5 1 0,5 0,5 R1 A A 1 0,5 A 1 R1   5,0 7 0,0 0 5,0 7 71% 2 3 3 4 0 A Afgemeld
3 A Jaap Euser 1505 0,5 1 R2 0 A R2 1 1 0 1 1 R1 5,5 8 0,0 0 5,5 8 69% 3 1 5 1 2 R Extern gesp - RSB
4 A Hans Nunnikhoven 1821 0,5 A A 0,5 A A 1 0 A A 1 0,5 3,5 6 0,5 1 3,0 5 60% 0 6 2 3 1 1 Vrije ronde
5 A Coen Dortmond 1579 A 0,5 1 0 R1 1 0 1 0 1 0 R1 4,5 9 0,0 0 4,5 9 50% 2 1 4 1 4 0,5 Vrijgesteld, telt niet mee voor percentage
6 A Bas Nugteren 1586 0,5 0 R2 A A R2 1 A A 1 0 0,5   3,0 6 0,5 1 2,5 5 50% 2 4 2 2 2 wel voor aanwezigheid
7 A Piet van Rijs 1606 0 0,5 1 0,5 R1 0 0 1 1 A 0 A   4,0 9 0,0 0 4,0 9 44% 1 2 3 2 4
8 A Marcel den Boer 1661 1 1 A A R1 A A A A A A A 2,0 2 0,0 0 2,0 2 100% 1 9 2 0 0
9 A Frank Stoute 1627 A 0,5 A 0,5 R1 A 0,5 A A 1 A R1   2,5 4 0,0 0 2,5 4 63% 2 6 1 3 0
10 A Roland van Keeken 1756 A A A A R1 A A A A A A A 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0% 1 11 0 0 0
11 A Marcel Oostrom 1495 A A A A A A A A A A A A 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0% 0 12 0 0 0
GROEP B Start 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pt Pa  Vg/o  Pa Pt Pa % R A W R V
1 B Teus Slotboom 1311 1 R2 0,5 1 R2 A 1 0 1 0 1 R1 5,5 8 0,0 0 5,5 8 69% 3 1 5 1 2
2 B Stijn Berghout 1451 0 A R2 A 1 A 1 0,5 R2 0 1 R1 3,5 6 0,0 0 3,5 6 58% 3 3 3 1 2
3 B Gert-Jan den Heeten 1378 1 0 R2 1 1 R2 A 0,5 A A 0 A 3,5 6 0,0 0 3,5 6 58% 2 4 3 1 2
4 B Wim van Vliet 1331 A 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0 0 1 0 0 0,5   4,5 11 2,0 4 2,5 7 36% 0 1 2 5 4
5 B Antoine Oomen 1241 0 1 R2 0 1 R2 0 0 0 0 0 0,5 2,5 10 0,5 1 2,0 9 22% 2 0 2 1 7
6 B Bert Broerse 1328 0 0 R2 0 0 R2 0,5 0 1 0 1 0,5 3,0 10 1,5 2 1,5 8 19% 2 0 2 2 6
7 B Arie Huisman 1213 0 0 0 1 0 0 0 A 0 0 0 0,5   1,5 11 0,5 1 1,0 10 10% 0 1 1 1 9
8 B Patrick Poots 1336 1 R2 A A 0 R2 0 A 1 1 A A 3,0 5 0,0 0 3,0 5 60% 2 5 3 0 2
9 B Aiad Baker 1153 1 0 0 0 A A A A A A A A 1,0 4 0,0 0 1,0 4 25% 0 8 1 0 3
10 B Stefan Rijshouwer 1187 A A A A A R2 A A A A A A 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0% 1 11 0 0 0
11 B Hans Chia 1255 A A A A A A A A A A A A 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0% 0 12 0 0 0
12 B JingMing Chia 1195 A A A A A A A A A A A A 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0% 0 12 0 0 0

 

CROSSTABEL  2013-2014          PERIODE 3
  Partij periode 1 
  Partij periode 2
  Partij periode 3
  Partij periode 1+2, 1+3, 2+3
  Partij periode 1+2+3
Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28   Pt Pa Perc D 0 R C
1 (A,A,A) Kees van 't Hoff 1694   1 2 3 2,5 2 1 1 1 2 1 0,5   1   0 1 0,5 0 1                 1 21,5 28 76% 10 1 5 0
2 (A,A,A) Robert Goedegebuur 1686 2   1 1 0,5 1 1,5 2 1       1     0 1   1                   1 14,0 20 68% 7 1 5 0
3 (A,B,B) Piet van Rijs 1606 1 1   2 0,5 1 1 1   1 2,5 0 3 2         0 1                   17,0 27 63% 13 3 0
4 (A,B,A) Coen Dortmond 1579 0 1 1   1,5   1 1 0,5 1 1,5 2 1 2   0,5   1,5 1                     16,5 28 59% 13 4 0
5 (A,A,A) Jaap Euser 1505 0,5 1,5 2,5 0,5   0,5 1,5 1 1   1   0 1     1 1 1                     14,0 24 58% 10 5 0
6 (B,B,B) Stijn Berghout 1451 0 0 0   0,5   1 0,5 1 2 0,5 0 3 2     0,5   0,5   0,5                 12,0 21 57% 6 5 0
7 (B,A,A) Teus Slotboom 1311 0 0,5 1 1 1,5 0   2 2 0 1 1 1 1       0,5 0,5   1               1 15,0 27 54% 10 1 4 0
8 (A,A,B) Bas Nugteren 1586 0 0 0 0 0 0,5 0   0,5 1   1 1 3         0,5     1             1 9,5 19 47% 4 1 6 0
9 (B,B,B) Wim van Vliet 1331 0 0   1,5 0 0 1 0,5   1 0 2 1 1       0,5     0               1 9,5 20 45% 5 1 9 0
10 (B,B,B) Patrick Poots 1336 0   0 0   0 1 0 0   1 1 2 1     0     1                   7,0 16 44% 3 5 0
11 (B,B,B) Bert Broerse 1328 0   0,5 0,5 0 0,5 1   2 0   1 2 0   0   0,5   0   1             2 11,0 25 39% 8 2 5 0
12 (B,B,B) Aiad Baker 1153 0,5   1 0   1 0 0 0 0 1   1 0,5   0                         1 6,0 17 31% 4 1 0 0
13 (B,B,B) Arie Huisman 1213   0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1   2     0 0 0   1 1 1           1   10,0 30 31% 11 1 2 0
14 (B,B,B) Antoine Oomen 1241 0   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,5 1   0   0   0   1 0,5             1   5,0 25 17% 7 1 4 0
15 (B,B,B) Stefan Rijshouwer 1187                           1                               1,0 1 100% 2 1
16 (A,A,A) Marcel den Boer 1661 1 1   0,5             1 1                                     4,5 5 90% 2 1
17 (B,A,A) Gert-Jan den Heeten 1378 0 0     1 1,5       1     1 1                               5,5 9 61% 2 4 1
18 (A,A,A) Frank Stoute 1627 0,5     1,5 1   0,5   0,5   0,5   1           1                   1 7,5 13 54% 4 1 3 1
19 (A,A,A) Hans Nunnikhoven 1821 1 0 1 0 0 0,5 0,5 0,5         1 1       1                       6,5 12 54% 1 1 1
20 (-,-,B) Gerjo Euser 1200 0   0             0 1                         1           2,0 5 40% 0 1
21 (-,-,B)  Timon de Geus 1300           0,5 0   1       0 0                               1,5 5 30% 0 1
22 (-,B,B) Mohammed Benzakour 1300               0     0   0 0,5                               0,5 4 13% 0 1
23 (-,-,B) Martijn van Wingerden 1400                         0                                   0,0 1 0% 0 1
24 (-,-,B) Kayen Bakthiar 1200                                       0                   0,0 1 0% 0 1
25 (A,A,A) Roland van Keeken 1756                                                           0,0 0 0% 3 1
26 (A,A,A) Marcel Oostrom 1495                                                           0,0 0 0% 0 1
27 (B,B,-) Hans Chia 1255                                                           0,0 0 0% 0 1
28 (B,B,-) JingMing Chia 1195                                                           0,0 0 0% 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Uitslagen ronde 35 van 30 mei
Aiad - Kees rem
Jaap - Arie 0-1
Timon - Stijn rem
Antoine - Bas 0-1
   
Uitslagen ronde 32 van 9 mei
Kees - Robert rem
Jaap - Piet rem
Frank - Teus rem
Bas - Patrick 1-0
Aiad - Wim 0-1
Gerjo - Bert 1-0
Arie - Timon 1-0
Uitslagen ronde 33 van 16 mei
Kees - Patrick 1-0
Robert - Bas 1-0
Piet - Gerjo 1-0
Coen - Aiad 1-0
Stijn - Arie 1-0
Teus - Timon 1-0
Uitslagen ronde 34 van 23 mei
Frank - Coen rem
Antoine - Kees 0-1
Robert - Piet rem
Teus - Jaap 0-1
Bas - Stijn rem
Timon - Wim 1-0
Uitslagen ronde 29 van 11 april
Kees - Piet 0-1
Coen - Jaap rem
Teus - Wim 1-0
Patrick - Gerjo 1-0
Aiad - Bert 0-1
Stefan - Antoine 1-0
Uitslagen ronde 30 van 25 april
Bas - Kees 0-1
Piet - Coen 1-0
Bert - Teus 1-0
Wim - Stijn 0-1
Antoine - Arie 0-1
Uitslagen ronde 31 van 2 mei
Stijn - Kees 0-1
Patrick - Piet 0-1
Wim - Coen rem
Arie - Aiad 1-0
Timon - Antoine 0-1
Uitslagen ronde 26 van 21 maart
Kayen - Gerjo 0-1
Kees - Jaap 1-0
Coen - Hans 1-0
Bas - Teus 0-1
Patrick - Stijn 0-1
Bert - Piet rem
Arie - Martijn 1-0
Uitslagen ronde 27 van 28 maart
Gerjo - Kees 0-1
Stijn - Robert 0-1
Frank - Coen rem
Wim - Bert 0-1
Arie - Piet 0-1
Uitslagen ronde 28 van 4 april
Kees - Coen 1-0
Jaap - Frank rem
Teus - Arie 0-1
Piet - Bas 1-0
Stijn - Antoine 1-0
Aiad - Patrick 0-1
Uitslagen ronde 23 van 28 februari
Kees - Piet 1-0
Robert - Coen 0-1
Teus - Jaap rem
Hans - Frank rem
Uitslagen ronde 24 van 7 maart
Marcel - Coen rem
Wim - Kees 0-1
Jaap - Bert 1-0
Robert - Arie 1-0
Piet - Teus 1-0
Antoine - Hans 0-1
Uitslagen ronde 25 van 14 maart
Bert - Arie 1-0
Gertjan - Jaap 1-0
Uitslagen ronde 20 van 7 februari
Robert - Marcel 0-1
Patrick - Kees 0-1
Jaap - Coen 0-1
Piet - Stijn 1-0
Teus - Bert 1-0
Wim - Antoine 1-0
Aiad   Arie 1-0
Uitslagen ronde 21 van 14 februari
Hans - Teus rem
Aiad - Bas 0-1
Stijn - Arie 1-0
Bert - Patrick 0-1
Uitslagen ronde 22 van 21 februari
Kees - Robert 0-1
Bas - Jaap 0-1
Coen - Patrick 1-0
Piet - Aiad 0-1
Antoine - Teus 0-1
Arie - Wim 0-1
Stijn - Bert rem
Uitslagen ronde 17 van 17 januari
Frank - Jaap rem
Gertjan - Stijn 1-0
Coen - Bert rem
Piet - Antoine 1-0
Arie - Teus 0-1
Bas - Mohammed 1-0
Uitslagen ronde 18 van 24 januari
Coen - Kees 0-1
Robert - Gertjan 1-0
Jaap - Piet 1-0
Stijn - Hans rem
Wim - Teus 1-0
Antoine - Bas 0-1
Bert - Aiad 0-1
Uitslagen ronde 19 van 31 januari
Kees - Frank rem
Bas - Wim rem
Antoine - Coen 0-1
Teus - Aiad 1-0
Arie - Bert 0-1
Uitslagen ronde 14 van 13 december
Kees - Marcel 0-1
Robert - Hans 1-0
Coen - Frank rem
Piet - Arie 1-0
Antoine - Mohammed rem
Uitslagen ronde 15 van 20 december
Kees - Jaap rem
Stijn - Teus 1-0
Coen - Piet rem
Arie - Patrick 0-1
Uitslagen ronde 16 van 10 januari
Jaap - Stijn rem
Teus - Robert 0-1
Bas - Coen 0-1
Bert - Piet 0-1
Aiad - Antoine rem
Mohammed - Arie 0-1
Uitslagen ronde 10 van 15 november
Kees - Stijn 1-0
Patrick - Teus 1-0
Wim - Jaap 0-1
Bert - Coen 0-1
Frank - Arie 1-0
Bas - Antoine 1-0
Uitslagen ronde 11 van 22 november
Gertjan - Kees 0-1
Coen - Robert 0-1
Teus - Bas 1-0
Piet - Jaap 0-1
Antoine - Stijn 0-1
Arie - Hans 0-1
Bert - Wim 1-0
Uitslagen ronde 13 van 6 december
Hans - Kees 1-0
Jaap - Robert 1-0
Teus - Coen 0-1
Wim - Patrick 1-0
Arie - Antoine 1-0
Mohammed - Bert 0-1
Uitslagen ronde 7 van 25 oktober
Kees - Coen 1-0
Teus - Wim 1-0
Antoine - Jaap 0-1
Stijn - Patrick 1-0
Hans - Piet 1-0
Arie - Bas 0-1
Bert - Frank rem
Uitslagen ronde 8 van 1 november
Teus - Kees 0-1
Stijn - Gertjan rem
Jaap - Hans 1-0
Wim - Robert 0-1
Coen - Antoine 1-0
Piet - Bert 1-0
Uitslagen ronde 9 van 8 november
Robert - Kees rem
Jaap - Teus 0-1
Coen - Wim 0-1
Antoine - Piet 0-1
Patrick - Arie 1-0
Uitslagen ronde 4 van 4 oktober
Jaap - Kees 0-1
Coen - Teus 0-1
Piet - Robert rem
Gertjan - Antoine 1-0
Frank - Hans rem
Aiad - Wim 0-1R
Bert - Arie 0-1
Uitslagen ronde 5 van 11 oktober
Gertjan - Patrick 1-0
Antoine - Bert 1-0
Arie - Stijn 0-1
Uitslagen ronde 6 van 18 oktober
Piet - Kees 0-1
Coen - Arie 1-0
Uitslagen ronde 1 van 13 september
Stijn - Aiad 0-1
Bert - Marcel B 0-1
Robert - Jaap rem
Arie - Gertjan 0-1
Hans - Bas rem
Patrick - Antoine 1-0
Teus - Piet 1-0
Uitslagen ronde 2 van 20 september
Marcel B - Aiad 1-0
Jaap - Gertjan 1-0
Bas - Robert 0-1
Kees - Bert 1-0
Antoine - Arie 1-0
Piet - Coen rem
Wim - Frank rem
Uitslagen ronde 3 van 27 september
Robert - Teus rem
Aiad - Coen 0-1
Arie - Piet 0-1

 

RATING STIJGING
TPR - RANGLIJST
Vlgnr Groep Naam TPR Start Rating  
  Per P1/2/3   na R35   na R35 Verschil
1 (B,A,A) Teus Slotboom 1491 1311 1407 96
2 (B,A,A) Gert-Jan den Heeten 1551 1378 1432 54
3 (B,B,B) Arie Huisman 1247 1213 1259 46
4 (B,B,B) Aiad Baker 1253 1153 1190 37
5 (A,A,A) Jaap Euser 1593 1505 1540 35
6 (A,A,A) Marcel den Boer 1854 1661 1695 34
7 (-,-,B) Gerjo Euser 1321 1200 1222 22
8 (B,B,B) Stefan Rijshouwer 1565 1187 1202 15
9 (A,A,A) Kees van 't Hoff 1726 1694 1706 12
10 (B,B,B) Stijn Berghout 1469 1451 1458 7
11 (B,B,B) Wim van Vliet 1372 1331 1337 6
12 (A,A,A) Robert Goedegebuur 1694 1686 1690 4
13 (B,B,B) Patrick Poots 1357 1336 1338 2
14 (B,B,B) Bert Broerse 1323 1328 1330 2
15 (A,A,A) Roland van Keeken 1756 1756 1756 0
16 (A,A,A) Marcel Oostrom 1495 1495 1495 0
17 (A,B,A) Coen Dortmond 1569 1579 1579 0
18 (B,B,B) Hans Chia 1255 1255 1255 0
19 (B,B,B) JingMing Chia 1195 1195 1195 0
20 (A,B,B) Piet van Rijs 1572 1606 1602 -4
21 (-,-,B) Kayen Bakthiar 826 1200 1185 -15
22 (A,A,A) Frank Stoute 1564 1627 1608 -19
23 (-,-,B) Timon de Geus 1169 1300 1279 -21
24 (-,-,B) Martijn van wingerden 849 1400 1376 -24
25 (-,B,B) Mohammed Benzakour 1014 1300 1258 -42
26 (B,B,B) Antoine Oomen 1131 1241 1169 -72
27 (A,A,B) Bas Nugteren 1412 1586 1502 -84
28 (A,A,A) Hans Nunnikhoven 1567 1821 1730 -91

 

RATING STIJGING
TPR - RANGLIJST
Aan de hand van deze lijst wordt na de tweede periode een nieuwe 
subgroep indeling gemaakt voor groep A,B.
Vlgnr Groep Naam Groep TPR Start Rating  
  Per P1/2   P3 na R24   na R24 Verschil
1 (A,A) Marcel den Boer A 1847 1661 1683 22
2 (A,A) Roland van Keeken A 1756 1756 1756 0
3 (A,A) Kees van 't Hoff A 1730 1694 1701 7
4 (A,A) Robert Goedegebuur A 1676 1686 1682 -4
5 (A,A) Jaap Euser A 1668 1505 1562 57
6 (A,A) Hans Nunnikhoven A 1613 1821 1771 -50
7 (A,A) Frank Stoute A 1596 1627 1621 -6
8 (A,B) Coen Dortmond A 1573 1579 1585 6
9 (B,A) Teus Slotboom A 1521 1311 1386 75
10 (A,A) Marcel Oostrom A 1495 1495 1495 0
11 (B,A) Gert-Jan den Heeten A 1491 1378 1399 21
         
12 (A,B) Piet van Rijs B 1477 1606 1560 -46
13 (A,A) Bas Nugteren B 1453 1586 1553 -33
14 (B,B) Wim van Vliet B 1452 1331 1363 32
15 (B,B) Stijn Berghout B 1427 1451 1446 -5
16 (B,B) Aiad Baker B 1406 1153 1205 52
17 (B,B) Patrick Poots B 1368 1336 1343 7
18 (B,B) Hans Chia B 1255 1255 1255 0
19 (B,B) Bert Broerse B 1236 1328 1297 -31
20 (B,B) JingMing Chia B 1195 1195 1195 0
21 (B,B) Stefan Rijshouwer B 1187 1187 1187 0
22 (B,B) Antoine Oomen B 1141 1241 1203 -38
23 (B,B) Arie Huisman B 1116 1213 1175 -38
24 (B,B) Mohammed Benzakour B 1001 1300 1272 -28

 

RATING STIJGING
TPR - RANGLIJST
Aan de hand van deze lijst wordt na de tweede periode een nieuwe 
subgroep indeling gemaakt voor groep A,B.
Vlgnr Groep Naam Groep TPR Start Rating  
  Per P1   P2 na R12   na R12 Verschil
1 A Kees van 't Hoff A 1848 1694 1721 27
2 A Roland van Keeken A 1756 1756 1756 0
3 A Marcel den Boer A 1724 1661 1664 3
4 A Robert Goedegebuur A 1698 1686 1688 2
5 B Teus Slotboom A 1684 1311 1380 69
6 A Jaap Euser A 1665 1505 1535 30
7 A Hans Nunnikhoven A 1621 1821 1797 -24
8 A Frank Stoute A 1538 1627 1619 -8
9 A Marcel Oostrom A 1495 1495 1495 0
10 A Bas Nugteren A 1477 1586 1572 -14
11 B Gert-Jan den Heeten A 1473 1378 1390 12
         
12 A Piet van Rijs B 1456 1606 1575 -31
13 A Coen Dortmond B 1413 1579 1546 -33
14 B Patrick Poots B 1408 1336 1345 9
15 B Stijn Berghout B 1406 1451 1446 -5
16 B Aiad Baker B 1354 1153 1167 14
17 B Wim van Vliet B 1305 1331 1326 -5
18 B Hans Chia B 1255 1255 1255 0
19 B Bert Broerse B 1215 1328 1310 -18
20 B Antoine Oomen B 1203 1241 1233 -8
21 B JingMing Chia B 1195 1195 1195 0
22 B Stefan Rijshouwer B 1187 1187 1187 0
23 B Arie Huisman B 1121 1213 1193 -20

 

RATING STIJGING
TPR - RANGLIJST
Aan de hand van deze lijst wordt na de eerste periode een nieuwe 
subgroep indeling gemaakt voor groep A,B.
Vlgnr Groep Naam Beginrating Rating
  Per P1     na R
   
1 A Hans Nunnikhoven 1821  
2 A Roland van Keeken 1756  
3 A Kees van 't Hoff 1694  
4 A Robert Goedegebuur 1686  
5 A Marcel den Boer 1661  
6 A Frank Stoute 1627  
7 A Piet van Rijs 1606  
8 A Bas Nugteren 1586  
9 A Coen Dortmond 1579  
10 A Jaap Euser 1505  
11 A Marcel Oostrom 1495  
 
12 B Stijn Berghout 1451  
13 B Gert-Jan den Heeten 1378  
14 B Patrick Poots 1336  
15 B Wim van Vliet 1331  
16 B Bert Broerse 1328  
17 B Teus Slotboom 1311  
18 B Hans Chia 1255  
19 B Antoine Oomen 1241  
20 B Arie Huisman 1213  
21 B JingMing Chia 1195  
22 B Stefan Rijshouwer 1187  
23 B Aiad Baker 1153