Clubcompetitie 2005-2006
Totaalstand aan eind van periode 3 (na ronde 36)

Nr Voornaam Naam Perc. Score WP Intern W-Z Oneven Afgez NAfgez Extern TPR Rating
                           
01 (A,A,A) Henk van Gemerden 70 15.5 653.5 22 2 0 8 0 6 1824 1836
02 (A,A,A) Wim van Dijk 70 14.0 646.0 20 -2 0 10 0 6 1875 1897
03 (A,A,A) Jos de Bruin 63 12.5 608.5 19 1 1 10 0 6 1769 1744
04 (A,A,A) Roland van Keeken 61 13.5 623.0 22 -2 0 8 0 6 1773 1741
05 (A,A,A) Frank Stoute 61 11.5 620.5 19 1 0 11 0 6 1774 1763
06 (B,A,B) Robert Dortmond 61 11.5 617.5 19 1 0 13 0 4 1655 1655
07 (B,A,A) Marcel Oostrom 60 15.5 620.0 26 0 0 5 0 5 1680 1670
08 (A,B,A) Marcel den Boer 58 10.5 605.5 18 0 0 12 0 6 1728 1722
09 (B,B,B) Arjan Aarnoudse 57 16.0 603.5 28 0 0 5 0 3 1629 1606
10 (A,B,B) Kees van 't Hoff 56 13.5 611.0 24 2 0 7 0 5 1665 1713
11 (C,A,B) Teus (jr Slotboom 56 13.5 583.5 24 0 0 6 0 5 1599 1522
12 (A,A,A) Ben van der Linden 55 11.0 619.0 19 -1 0 13 0 3 1682 1649
13 (A,C,B) Coen Dortmond 54 14.0 571.5 25 1 1 8 0 2 1493 1583
14 (B,B,B) Piet van Rijs 54 15.0 588.0 28 0 0 5 0 3 1541 1579
15 (B,B,B) Bas Nugteren 53 17.5 587.5 33 -1 0 0 0 3 1590 1585
16 (C,B,A) Lennard den Boer 52 13.5 590.0 26 0 0 4 0 5 1593 1467
17 (C,B,B) Andre van der Graaf 52 13.5 563.0 25 -1 1 4 0 5 1506 1429
18 (B,C,C) Jaap Euser 48 10.0 569.0 20 0 1 8 0 1 1445 1469
19 (B,C,C) Wim van Vliet 47 7.5 540.0 15 -1 1 14 0 2 1384 1449
20 (C,B,C) Maarten Burggraaf 46 12.0 508.0 25 1 1 3 0 6 1405 1384
21 (B,B,B) Bert Broerse 46 10.5 564.0 22 -2 1 11 0 2 1450 1472
22 (B,C,C) Leo Glastra-van Loon 43 11.5 561.5 25 1 1 8 1 1 1386 1452
23 (B,C,C) Gert-Jan den Heeten 43 11.5 527.0 26 0 1 5 0 4 1388 1416
24 (C,C,C) Geert Branbergen 42 8.0 553.5 18 0 1 17 0 0 1342 1319
25 (C,C,C) Alain Tjiong 40 10.5 518.5 25 1 1 5 0 4 1360 1362
26 (B,B,C) John Garcia 40 8.0 583.0 18 2 0 14 2 2 1476 1532
27 (C,C,C) Peter Koolmees 29 5.0 470.5 15 -1 1 15 1 3 1209 1256
28 (C,C,C) Teus (sr Slotboom 17 5.0 484.0 28 0 1 3 0 3 1126 1170
29 ( , ,C) Xander van Doorn 79 5.5 677.5 7 -1 0 3 0 0 1626 1457
30 (A,A,A) Martijn Vos 38 4.5 617.0 7 1 0 25 0 4 1822 1818
31 (B,C,B) Naomi Snikkers 28 4.5 614.5 8 0 1 26 1 0 1463 1480
32 (C,B) Joshua ter Horst 22 3.5 630.0 7 -1 0 27 2 0 1455 1337
33 (C,C) Julian ter Horst 16 2.5 578.0 6 0 1 27 2 0 1204 1263
34 (C,C,C) Tabitha Snikkers 13 2.0 582.5 7 -1 0 28 1 0 1239 1279

 

Totaalstand aan eind van periode 2 (na ronde 24)

Nr Voornaam Naam Perc. Score WP Intern W-Z Oneven Afgez NAfgez Extern TPR Rating
                           
01 (A,A) Martijn Vos 75 4.5 287.5 6 2 0 15 0 3 1911 1838
02 (A,A) Wim van Dijk 73 11.0 293.0 15 1 0 5 0 4 1896 1912
03 (A,A) Henk van Gemerden 63 9.5 278.0 15 -1 0 5 0 4 1748 1791
04 (A,A) Jos de Bruin 63 9.5 277.5 14 0 1 5 0 4 1769 1742
05 (A,A) Frank Stoute 63 7.5 283.5 12 0 0 8 0 4 1789 1767
06 (A,B) Marcel den Boer 63 7.5 272.5 12 -2 0 8 0 4 1701 1709
07 (A,A) Ben van der Linden 62 10.5 287.0 16 0 0 5 0 2 1735 1686
08 (A,A) Roland van Keeken 61 11.0 283.5 18 -2 0 3 0 3 1756 1720
09 (C,A) Teus (jr) Slotboom 60 9.0 255.0 15 -1 0 4 0 4 1604 1492
10 (C,B) Lennard den Boer 59 9.5 261.0 16 0 0 3 0 4 1659 1463
11 (B,B) Bas Nugteren 59 13.0 264.5 22 0 0 0 0 2 1649 1653
12 (C,B) Andre van der Graaf 56 9.5 249.0 17 1 0 2 0 4 1548 1434
13 (B,C) Wim van Vliet 55 6.0 242.0 10 0 1 7 0 2 1431 1486
14 (A,B) Kees van 't Hoff 53 8.5 270.5 16 0 0 5 0 3 1646 1716
15 (B,A) Marcel Oostrom 53 10.0 271.0 19 -1 0 1 0 4 1652 1635
16 (B,B) Arjan Aarnoudse 53 10.5 269.5 20 0 0 2 0 2 1627 1591
17 (B,B) Piet van Rijs 52 11.0 252.0 21 -1 0 1 0 2 1529 1577
18 (A,C) Coen Dortmond 52 11.0 244.0 20 0 1 1 0 2 1489 1594
19 (B,A) Robert Dortmond 50 7.5 256.0 15 1 0 6 0 3 1586 1615
20 (B,C) Leo Glastra-van Loon 48 10.5 244.5 21 1 1 2 0 0 1397 1474
21 (C,C) Alain Tjiong 47 8.0 234.0 16 0 1 3 0 3 1425 1408
22 (C,C) Geert Branbergen 47 7.0 243.5 14 2 1 9 0 0 1382 1334
23 (B,C) Naomi Snikkers 45 4.5 267.5 8 0 1 14 1 0 1478 1480
24 (B,B) John Garcia 44 8.0 254.0 18 2 0 4 0 2 1477 1532
25 (B,B) Bert Broerse 44 7.5 256.5 17 1 0 5 0 2 1491 1501
26 (B,C) Jaap Euser 43 6.0 249.5 13 -1 1 4 0 0 1408 1448
27 (C,B) Maarten Burggraaf 41 7.0 217.0 16 0 1 2 0 4 1356 1340
28 (C,B) Joshua ter Horst 39 3.5 276.5 7 -1 0 15 2 0 1463 1337
29 (B,C) Gertjan den Heeten 39 7.0 223.0 18 0 0 3 0 3 1360 1404
30 (C,C) Peter Koolmees 33 5.0 199.0 14 0 1 5 0 3 1228 1267
31 (C,C) Julian ter Horst 28 2.5 243.5 6 0 1 15 2 0 1216 1263
32 (C,C) Tabitha Snikkers 25 2.0 250.0 7 -1 0 16 1 0 1254 1279
33 (C,C) Teus (sr) Slotboom 21 4.0 204.5 18 0 1 2 0 2 1131 1188

 

 

Totaalstand aan eind van periode 1 (na ronde 12)

Nr Voornaam Naam Perc. Score WP SB Intern W-Z Oneven Afgez Extern TPR Rating
                           
01 (A) Wim van Dijk 83 7.5 78.5   8 0 0 1 2 1994 1945
02 (A) Frank Stoute 75 4.5 77.5   6 -2 0 3 2 1905 1792
03 (A) Martijn Vos 75 3.0 70.5   4 0 0 5 2 1865 1823
04 (A) Ben van der Linden 72 6.5 77.0   8 0 0 1 1 1810 1693
05 (A) Jos de Bruin 70 7.0 74.0   8 -2 0 2 1 1785 1717
06 (C) Teus (jr) Slotboom 69 5.5 68.0   8 0 0 0 2 1688 1394
07 (A) Roland van Keeken 67 6.0 74.0   8 0 1 0 2 1786 1734
08 (B) Robert Dortmond 64 4.5 71.5   6 0 0 4 1 1718 1763
09 (A) Henk van Gemerden 63 5.0 67.0   7 -1 0 1 2 1593 1448
10 (B) Marcel Oostrom 61 5.5 73.5   8 -2 0 0 3 1786 1682
11 (C) Lennard den Boer 61 5.5 65.0   10 0 0 0 1 1619 1623
12 (A) Kees van 't Hoff 57 4.0 71.0   6 0 0 4 1 1696 1657
13 (A) Marcel den Boer 57 4.0 65.5   6 0 0 3 2 1613 1682
14 (B) Wim van Vliet 57 4.0 57.5   7 1 0 2 2 1634 1763
15 (C) Maarten Burggraaf 56 4.5 62.5   10 0 0 0 1 1639 1576
16 (B) Piet van Rijs 55 6.0 66.5   10 0 0 0 1 1542 1609
17 (B) Bas Nugteren 55 6.0 66.5   7 1 0 3 1 1513 1536
18 (B) Arjan Aarnoudse 50 5.5 66.5   10 0 0 0 1 1510 1576
19 (B) John Garcia 45 5.0 59.5   7 -1 0 1 2 1426 1393
20 (B) Bert Broerse 44 3.5 62.0   5 1 1 0 1 1349 1477
21 (C) Geert Branbergen 43 3.0 58.0   6 0 1 4 0 1320 1293
22 (C) Andre van der Graaf 43 3.0 54.5   5 1 0 0 0 1529 1488
23 (C) Joshua ter Horst 39 3.5 63.0   10 0 0 1 0 1357 1502
24 (C) Alain Tjiong 38 3.0 53.5   7 -1 0 2 0 1459 1337
25 (B) Leo Glastra-van Loon 36 4.0 55.0   9 -1 0 1 1 1441 1613
26 (A) Coen Dortmond 35 3.5 57.0   6 2 0 2 2 1371 1315
27 (B) Jaap Euser 33 2.0 61.0   9 1 0 0 2 1326 1425
28 (B) Gert-Jan den Heeten 33 3.0 51.5   4 0 1 6 0 1310 1450
29 (C) Julian ter Horst 28 2.5 52.0   7 -1 0 2 1 1376 1374
30 (C) Teus (sr) Slotboom 28 2.5 47.5   6 0 1 2 0 1097 1263
31 (B) Naomi Snikkers 25 1.5 58.0   6 2 0 2 2 1157 1262
32 (C) Peter Koolmees 25 1.5 44.0   5 1 0 6 0 1223 1274
33 (C) Tabitha Snikkers 17 1.0 59.0   7 1 1 1 1 1046 1197

 

SCORETABELLEN 2005-2006             PERIODE 3            
                                                                     
    GROEP A Start TPR na R12 TPR na R24 TPR na R36 Einde P12 P3 R 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36   Pt Pa % R A3 W R V AT PT   LEGENDA  
1 A,A,A Gemerden van, H. 1802 1672 1748 1824 1836 P2A RANG1 1 R 0,5 1 R A A 1 1 1 0,5 A 1   6,0 7 86% 2 3 5 2 0 5 15   A   Afgemeld
2 B,A,A Oostrom, M. 1648 1776 1652 1680 1670   P3A 2 1 0 R A 1 1 0,5 1 1 A A A   5,5 7 79% 1 4 5 1 1 1 19   R   Extern gesp - RSB
3 A,A,A Stoute, F. 1763 1906 1789 1774 1763     1 R 0,5 0,5 R 0,5 0,5 0,5 A A A 1 0,5   4,0 7 57% 2 3 1 6 0 8 12   R..   Inval Extern - RSB
4 A,B,A Boer den, M. 1696 1623 1701 1728 1722     1 R 0,5 0,5 R 1 0 A A 0 1 A A   3,0 6 50% 2 4 2 2 2 8 12   0   Teveel afmeldingen
5 C,B,A Boer den, L 1286 1650 1659 1593 1467   TPR1 3 0 R JC 1 0,5 0 0 1 0,5 0 0 1   4,0 10 40% 1 0 3 2 5 3 16   0   1-0 ivm Niet afgezegd
6 A,A,A Keeken van, R. 1696 1799 1756 1773 1741     2 R1 1 R R1 A 1 A A A 0,5 0 A   2,5 4 63% 3 5 2 1 1 3 18   1   Vrije ronde
7 A,A,A Dijk van, W. 1929 1960 1896 1875 1897 P1A RANG2 1 R 0,5 1 R 0,5 A A A A A 1 0   3,0 5 60% 2 5 2 2 1 5 15   0   Uit competitie
8 A,A,A Bruin de, J. 1714 1790 1769 1769 1744   RANG3 1 R A 0 R A 1 0,5 A A A 0,5 1   3,0 5 60% 2 5 2 2 1 5 15   N   Niet Gespeeld
9 A,A,A Linden van der, B. 1653 1813 1735 1682 1649     2 A A R 0 1 A A 0 A A A A   0,5 3 17% 1 8 0 1 2 5 17       # afmeldingen max
10 A,A,A Vos, M. 1815 1854 1911 1822 1818     1 A A A R 0 A A A A A A A   0,0 1 0% 1 10 0 0 1 15 6       Te weinig gesp periode
                                                                           
                                                                           
    GROEP B Start TPR na R12 TPR na R24 TPR na R36 Einde P12 P3 R 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36   Pt Pa % R A3 W R V AT PT          
1 B,B,B Aarnoudse, A. 1544 1609 1627 1629 1606   P3B 2 0 0,5 R 1 A A 0,5 1 0,5 A 1 1   5,5 8 69% 1 3 4 3 1 2 20          
2 A,B,A Hoff van t, C. 1774 1628 1646 1665 1713     1 R 0,5 0,5 R 0,5 1 0,5 A A 1 0,5 0,5   5,0 8 63% 2 2 2 6 0 5 16          
3 B,B,B Rijs van, P. 1646 1572 1529 1541 1579     2 1 0 R A A 0,5 0,5 1 1 0 A A   4,0 7 57% 1 4 3 2 2 1 21          
4 C,A,B Slotboom, T. (jr) 1407 1665 1604 1599 1522 P1C TPR3 3 1,0 R JC 1 0 1 A 0,0 0 0 1 1   4,5 9 50% 1 1 4 1 4 4 15          
5 B,B,B Broerse, B. 1543 1474 1491 1450 1472     3 0 A A 1 1 A 0 0 1 A A A   3,0 6 50% 0 6 3 0 3 4 17          
6 C,B,B Graaf vd, A. 1300 1455 1548 1506 1429 P2B TPR2 3 0,5 R JC 0 0,5 1 0,5 A 0 0,5 1 0   4,0 9 44% 1 1 2 4 3 2 17          
7 B,B,B Nugteren, B. 1621 1589 1649 1590 1585     2 0,5 1 R 0 1 0 0 0,0 1 0 1 0   4,5 11 41% 1 0 4 1 6 0 22          
8 B,A,B Dortmond, R. 1646 1740 1586 1655 1655 P1B   1 R A A A A 1 1 1 1 A A A   4,0 4 100% 1 7 4 0 0 6 15          
9 A,C,B Dortmond, C. 1688 1386 1489 1493 1583 P2C   2 A A A A A 0 1 0 1 1 A A   3,0 5 60% 0 7 3 0 2 1 21          
10 B,C,B Snikkers, N. 1478 1297 1478           A A A A N N N N N N N N   0,0 0 0% 0 4 0 0 0 12 10          
                                                                           
                                                                           
    GROEP C Start TPR na R12 TPR na R24 TPR na R36 Einde P12 P3 R 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36   Pt Pa % R A3 W R V AT PT          
1    ,   ,C Doorn van, X. 1400     1626 1457   P3C   N N 1 0,5 1 A A 0 1 1 1 A   5,5 7 79% 0 3 5 1 1              
2 B,C,C Euser, J. 1480 1449 1408 1445 1469       1 R3 0 0,5 A A A 1 0,5 1 A 0   4,0 7 57% 1 4 3 2 2 4 14          
3 C,B,C Burggraaf, M. 1360 1503 1356 1405 1384     3 1 R R2 1 0 0 1 1 0 A 0 1   5,0 9 56% 2 1 5 0 4 2 17          
4 B,C,C Heeten den, G.J. 1469 1327 1360 1388 1416     3 1 R 0,5 A 1 0,5 1 0 0,5 0 0 A   4,5 9 50% 1 2 3 3 3 3 18          
5 C,C,C Tjiong, A. 1373 1367 1425 1360 1362     3 A R JC 0 1 1 0 0 0 0,5 0 0   2,5 9 28% 1 1 2 1 6 3 17          
6 B,C,C Glastra v Loon, L. 1559 1307 1397 1386 1452     2 A 1 R A 0 0 0 0 0 A A A   1,0 6 17% 1 5 1 0 5 2 22          
7 C,C,C Slotboom, T. (sr) 1245 1155 1131 1126 1170     3 0 R 0 0 0 0 A 0 0 1 0 0   1,0 10 10% 1 1 1 0 9 2 19          
8 B,C,C Vliet van, W. 1503 1440 1431 1384 1449     3 A WL WL WL A 0 1 1 0 0 A A   1,5 5 30% 3 4 1 1 3 5 11          
9 C,C,C Branbergen, G. 1284 1313 1382 1342 1319       0 0 A A 0 1 A A A A A A   1,0 4 25% 0 8 1 0 3 9 15          
10 C,C,C Koolmees, P. 1291 1162 1228 1209 1256       A A 0 A A A 0 A A A A A   0,0 2 0% 0 10 0 0 2 5 15          
11 B,B,C Garcia, J. 1600 1461 1477 1476 1532     2 A 0 0 A A A A A A A A A   0,0 2 0% 0 10 0 0 2 4 18          
12 C,C,C Snikkers, T. 1287 1216 1254           A A A A N N N N N N N N   0,0 0 0% 0 4 0 0 0 14 8          

 

CROSSTABEL  2005-2006             PERIODE 1 + 2 + 3      
  Partij periode 1 of 2                                                                                      
  Partij periode 3                                                                                      
  Partij periode 1+2, 1+3, 2+3                                                                                    
  Partij periode 1+2+3                                                                                      
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34     Pt Pa Perc D 0 C
                                                                                         
1 A,A,A Gemerden van, H. 1802   1,5 0,5 1 1 0 0 1,5 2 1 1 0 1   1     2   1                         1       15,5 22 70,5% 6   0
2 A,A,A Dijk van, W. 1929 0,5   3 1,5 1,5   0,5 0,5   0,5   1,5     1       1           1     1,5                 14,0 20 70,0% 8   0
3 A,A,A Bruin de, J. 1714 0,5 0   1 1 1     1 1 1     1 1 1         1         1   0             1   12,5 20 62,5% 5   0
4 A,A,A Keeken van, R. 1696 1 0,5 1   0 1 1 1,5 1 1,5   1     1 1 1             1                         13,5 22 61,4% 8   0
5 A,A,A Stoute, F. 1763 1 1,5 1 1     1 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5     0,5 0,5     1                     0,5             11,5 19 60,5% 5   0
6 B,A,B Dortmond, R. 1646 1   0 0     0,5 0,5 0 0,5 1       2 1 0   1,5       1   0,5         1   1         11,5 19 60,5% 3   0
7 B,A,A Oostrom, M. 1648 1 0,5   0 0 1,5   0,5 0 1,5 1 1 0 1 1 2,5 1     1   1 1   0                       15,5 26 59,6% 7   0
8 A,B,A Boer den, M. 1696 0,5 0,5   1,5 0,5 0,5 0,5       0 0,5   1 0,5         1     1 1 0,5     1                 10,5 18 58,3% 3   0
9 B,B,B Aarnoudse, A. 1544 0   0 0 0,5 1 1     0,5 0,5 0 1 2 1 0,5 1     0,5 2     1 1 1   0 0,5   1           16,0 28 57,1% 6   0
10 A,B,B Hoff van t, C. 1774 0 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5   0,5   0 0,5 1 1,5 0,5 1,5       2 0,5   1           1               13,5 24 56,3% 6   0
11 C,A,B Slotboom, T. (jr) 1407 0   0   0,5 0 0 1 0,5 1   1 0 1 0,5 1 1 1 1         1   1     0,5   0,5 1         13,5 24 56,3% 3   0
12 A,A,A Linden van der, B. 1653 1 0,5   1 0,5   2 0,5 1 0,5 1       0,5 0 0,5                                 1 1   11,0 20 55,0% 6   0
13 A,C,B Dortmond, C. 1688 0           1   0 0 1     1   0 0 0,5 1 1 1 0 1 0,5 2 1   0     1 1     1   14,0 26 53,8% 5   0
14 B,B,B Rijs van, P. 1646     0       0 0 1 0,5 0   0   1 0,5 0,5   1 1 1,5 1 1   2 1 1   1       1       15,0 28 53,6% 8   0
15 B,B,B Nugteren, B. 1621 0 0 0 1 0,5 0 1 0,5 1 0,5 1,5 0,5   1   0 1,5 1   0 2       0,5 2     1 1 1           17,5 33 53,0% 10   0
16 C,B,A Boer den, L 1286     0 0 0,5 0 0,5   1,5 0,5 1 1 1 1,5 1   0,5   1 1 0,5   0 1     0   1